Medarbejdere

Pakkeriet
På Gartneriet Marienlyst har vi faste medarbejdere, som vasker, sorterer og pakker de rodfrugter, der ender i dine hænder. Hele processen er meget mekaniseret og effektiv, hvor vi fokuserer på hygiejne og hurtig nedkøling, for at bevare holdbarhed og smag. Ude på marken holder vi fast i de økologiske principper, som giver bedre forhold for fugle, dyr og insekter. Det giver sunde produkter og beskytter grundvandet imod mødet med sprøjterester.

Kontakt Gartneriet Marienlyst

Ejeren
Mogens er opvokset på landet og er uddannet gartner. Han er den øverste ansvarlige for driften, daglig leder af markdriften og ansvarlig for råvarelevering og indkøb til pakkeriet. Han står for salgsaftaler og prissætning, samt rundvisning af besøgende.

Daglig kontorleder
Camilla er opvokset på Marienlyst og er uddannet kontorassistent. Hun har den daglige kontakt med kunderne, sørger for ordrehåndteringen, varelevering, og bestilling af emballage. Dertil kommer alle forefaldende kontorfunktioner som bogføring, løn og kontakt til myndighederne.

Daglig leder af pakkeriet
Thomas er uddannet gartner og har blandt andet været i lære på Marienlyst. Han leder og fordeler arbejdet i pakkeriet, og knokler for at få varerne færdig til aftalt tid. Han er ansvarlig for kvaliteten og for en høj standart i pakkeriet.